Home Missie & Visie Info Solliciteren Keurmerk Emailconsult Bellen met credits Helderziende of Coach?


Code Van Ethiek voor coaches & counsellors

Ik onderken dat ik deel uitmaak van een serieuze beroepsgroep, met vanzelfsprekend de daaraan gelieerde verantwoordelijkheden.
 • Ik houd niemand bewust langer dan nodig is aan de telefoon. Ik onthoud mij zoveel mogelijk van een mening en ik dring niemand iets op.
 • Ik verschuil mij niet achter een schuilnaam, noch achter een plaatje, samengestelde- of fake-foto in mijn box. Ik verklaar dat ik werk onder mijn eigen naam met mijn eigen foto. Ik streef naar transparantie, eerlijkheid, openheid en oprechtheid.
 • Woorden hebben kracht en impact op een ander. Ik druk mij daarom genuanceerd uit. De begeleiding die ik geef is vrijblijvend. De client heeft de vrijheid om hier wel of niets mee te doen, hetgeen ik respecteer.
 • Ik ga niet op de automatische piloot en erken het 'uniek zijn' van iedere beller.
 • Ik ken mijn grenzen en ben daar eerlijk over, welke ook een onderdeel is van bekwaamheid. Ik onthoud mij zoveel mogelijk van het werken vanuit mijn ego.
 • Ik blijf werken aan mijn eigen ontwikkeling, derhalve kan ik mijn eigen ervaringen scheiden van die van de client, waardoor ik een heldere visie behoud.
 • Ik bouw aan het krachtig worden van- en één de eigen verantwoordelijkheid van mijn clienten. En dus niet aan het afhankelijk maken van een client.
 • Ik handel uit onpartijdigheid, integriteit, empathie, vriendelijkheid en respect.
 • Ik onthoud mij van elke vorm van dwang of machtsmisbruik.
 • Ik houd mijn bewustzijn helder en onthoud mij van misbruik van drank en drugs.
 • Ik heb respect voor ieders eigen keuze en autonomie.
 • Ik onthoud mij van bedriegelijke- en denigrerende uitspraken.
 • Behalve in het telefonisch consult, meng ik mij niet in het privéleven van de client en houd altijd een professionele afstand.
 • Ik ben geen arts en raad nooit aan een medische behandeling te beëindigen.
 • Ik erken dat de beller in alle privacy belt. Ik vraag op geen enkele wijze telefoonnummers, (e-mail)adressen, sociale media of webadressen. Buiten het telefonische consult bij Betrouwbaarmedium.nl om, zal ik hen op geen andere wijze benaderen of mij laten benaderen. Contact tussen mijzelf en de beller blijft altijd professioneel.
 • Ik vind het niet gepast een andere dan een professionele verhouding te hebben met cliënten. Op enige wijze in te gaan op amoureuze- en/of seksuele toespelingen of deze naar de client toe te doen. Of deze te suggereren naar de toekomst. Een vertrouwensband mag nooit op deze wijze geschaad of misbruikt worden.
 • Ik mag geen resultaat garanderen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor genomen stappen en uitslagen daarvan.
 • Er worden geen uitspraken of meningen gegeven over de schuldvraag mbt een derde.
 • Ik geef geen consult aan een client onder de 18 jaar in zoverre mij duidelijk is met een jonger iemand te spreken.
 • Ik ben mij bewust van mijn eigen gedrag en woordkeuze en dat dit invloed heeft op het leven van een ander. Ik ga daar zo integer mogelijk mee om. Mijn werk valt binnen de marges van deze Code van Ethiek.
KvK nr 62339966 | © 2008 - 2019 Betrouwbaarmedium.nl | Niets mag worden gekopieerd! | Directie: E. Mulder | Ontwerp door: Betrouwbaarmedium.nl | Powered by 4ice Online Solutions